سایر محصولات / ورتکس تيوب ...
ورتکس تيوب

معرفی دستگاه ورتکس تیوب

دستگاه ورتکس تیوب دستگاهی است با قیمت کم، با قابلیت اطمینان بالا و بدون نیاز به تعمیرات که از آن برای خنک کاری موضعی استفاده می شود. ورتکس تیوب هوای فشرده معمولی را به دو جریان سرد و گرم تقسیم میکند. این دستگاه هیچگونه قسمت متحرکی ندارد. ورتکس تیوب می تواند رنج دمایی ما بین C46- و C127+، نرخ دبی CFM1 تا CFM150 و سرمایشی بالای Btu/hr 10200 را تولید کند. دما، دبی و میزان سرمایش را می توان به وسیله یک شیر کنترل جریان که در قسمت خروجی گرم قرار دارد، کنترل کرد.

نحوه عملکرد ورتکس تیوب

هوای فشرده معمولا به فشار 5.5-6.9 bar از ژنراتور به داخل لوله اصلی وارد می شود. با سرعت چرخشی 1,000,000 RPM این جریان به طرف خروجی گرم حرکت میکند که قسمتی از آن از خروجی گرم (شیر کنترل جریان) خارج میشود. هوای باقیمانده نیز تشکیل یک ورتکس داده و از داخل ورتکس بیرونی می گذرد به سمت خروجی سرد می رود. جریان داخلی انرژی خود را به جریان بیرونی می دهد و دمای آن پایین می آید و از سمت خروجی سرد خارج می شود.

انتخاب درست ورتکس تیوب

ورتکس تیوب های تولیدی به وسیله شرکت آراد انرژی پويا در دو مدل و سه سایز در دسترس هستند. هر سایز میتواند مقدار مشخصی دبی را تأمین کند که به وسیله قسمت داخلی دستگاه به نام ژنراتور مشخص می شود. اگر میزان Btu/hr یا نرخ دبی یا دمای مورد نیاز مشخص باشد به سادگی میتوان ورتکس تیوب مورد نیاز را انتخاب کرد. لازم به ذکر است که ژنراتور هر ورتکس تیوب قابل تعویض است. اگر یک مدل نتواند سرمایش مورد نیاز را تأمین کند، کافیست فقط ژنراتور آن را تعویض کنید.


inlet pressure Cold Hot
3 -1 70
4 -2 69
5 -6 68
6 -7 64
7 -8 60
8 -10 60
9 -12 55

جدول عملکرد برای مدل M-06